Algemene voorwaarden

1Algemene Voorwaarden

 

 

Toepasselijkheid

 

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Van Huet Rijlaarzen bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Van Huet Rijlaarzen; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

 Herroepingsrecht 

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zicht termijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@rijlaarzen.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor uw eigen risico) Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Van Huet Rijlaarzen
Maatschapslaan 25
3981 AW Bunnik

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. 

Retour Condities 
1e:  De laarzen mogen uitsluitend in de originele verpakking geretourneerd worden indien deze niet past of niet aan uw verwachtingen voldoet. Als uitzondering gelden maat- of -gedeeltelijk - aangepaste laarzen of speciale uitvoeringen (series 11,14-15 en schoenmaten 10.5-12.5) en uitverkoop artikelen!

2e:  De laarzen mogen niet beschadigd of belopen zijn.
 
Vanzelfsprekend zullen wij alle moeite doen om te voorkomen dat een door u bestelde laars ook daadwerkelijk passend is! Wij willen gaarne per telefoon of e-mail met u overleggen wat de beste keuze is! Hier speelt het maat formulier met de opgegeven maten een cruciale rol bij! 

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren.

 

 Bepalingen

Bij uw aankopen bij Van Huet Rijlaarzen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 

Herroepingsrecht

 

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zicht termijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@rijlaarzen.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor ons risico)  Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Van Huet Rijlaarzen
Maatschapslaan 25
3981 AW Bunnik

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden vergoed en per omgaande aan u overgemaakt. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen en ze ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

 

Van retourzendingen uitgesloten

 

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

 

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestiging. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.

 

Verkoopvoorwaarden inzien

 

U kunt onze Algemene Voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet.